Η "κασίτα" μας και στη νοηματική γλώσσα - Our "kasita" in sign language

Η παράσταση «κασίτα» θα διερμηνεύεται επί σκηνής στη νοηματική

Η "κασίτα" μας και στη νοηματική γλώσσα - Our "kasita" in sign language

-English text bellow-

Η παράσταση «κασίτα» που θα ανέβει από τη σχολή «Εργαστήρι Μουσικής & Θεάτρου Μαρία Χρυσοστόμου» τον Ιούλιο του 2023, θα διερμηνεύεται επί σκηνής στη νοηματική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης οι Κυριακή Χρυσοστόμου και Παναγιώτα Χρυσοστόμου θα είναι οι διερμηνείς επί σκηνής, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες με πρόβλημα ακοής να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Άποψή μας είναι ότι οι παραστάσεις πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμες και ευχόμαστε το βήμα αυτό να συνδράμει θετικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα της Κύπρου και να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες.
Ανυπομονούμε για το ταξίδι της «κασίτας» μας και ευχαριστούμε τις Κυριακή και Παναγιώτα που θα είναι δίπλα μας!

Εργαστήρι Μουσικής & Θεάτρου Μαρία Χρυσοστόμου
Σεπτέμβρης 2022.The "kasita" show, which will be staged by the "Maria Chrysostomou School of Music & Theatre" in July 2023, will be interpreted on stage in sign language.

During the performance, Kyriaki Chrysostomou and Panagiota Chrysostomou will be the interpreters on stage, thus giving the opportunity to children and adults with hearing problems to be able to watch the performance.

Our opinion is that the shows should be universally accessible, and we hope that this step will contribute positively to the artistic scene of Cyprus and that other such actions will follow.

We look forward to the journey of our "kasita" and thank Kyriaki and Panagiota who will be by our side!

Maria Chrysostomou School of Music & Theatre.
September 2022.