Έναρξη χορωδιακού εργαστηρίου - Start of choral workshop

Τα μαθήματα χορωδίας γίνονται κάθε Σάββατο.

Έναρξη χορωδιακού εργαστηρίου - Start of choral workshop

(English Text Bellow)

Η σχολή «Εργαστήρι Μουσικής & Θεάτρου Μαρία Χρυσοστόμου» ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων του χορωδιακού εργαστηρίου της σχολής το Σάββατο 08/10/2022. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο από τις 11:30 μέχρι τις 13:00.

Το χορωδιακό εργαστήρι πέρα από τους παραδοσιακούς στόχους της χορωδίας, έχει σκοπό την κοινωνικοποίηση των μελών της χορωδίας και να δώσει στους χορωδούς χώρο και τρόπο έκφρασης μέσα από θεατρικές και μουσικές ασκήσεις. Μέσα από τα μαθήματα θα γίνεται και προετοιμασία για διάφορες παρουσιάσεις και παραστάσεις, ενώ θα γίνει και προετοιμασία για τη μεγάλη παράσταση «Κασίτα» που θα ανεβάσει η σχολή μας τον Ιούλιο του 2023. Δικαίωμα στις παραστάσεις έχουν όσα μέλη της χορωδίας είναι τυπικά στα μαθήματα.

Το χορωδιακό εργαστήρι προσφέρεται δωρεάν για τους μαθητές της σχολής μας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι δεν είναι μαθητές της σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη σχολή στο τηλέφωνο 70072525.

Εργαστήρι Μουσικής & Θεάτρου Μαρία Χρυσοστόμου
Οκτώβρης 2022.Maria Chrysostomou School of Music & Theatre announces the start of the school's choral workshop lessons on Saturday 10/08/2022. Classes will take place every Saturday from 11:30 to 13:00.

The choral workshop, beyond the traditional goals of the choir, aims to the socialization of the choir members and to give the choristers a space and way of expression through theatrical and musical exercises. Through the lessons, choristers will be prepared for various presentations and performances, while also preparing for the big show "Κασίτα" that our school will stage in July 2023. All members of the choir who come to the lessons have the right to perform.

The choral workshop is offered free of charge for our students. Those who are not our students also have the right to participate. For more details, interested parties are invited to contact the school at 70072525.

Maria Chrysostomou School of Music & Theatre.
October 2022.